Engelbrechtsdivisionen:
Idén till Engelbrechtdivisionen, en roman om ett krig utan slut fick Lars Fredrikson då han – liksom huvudpersonen – besökte ett krigsmuseum i München.
Intryck från militärstaden Skövde, som ännu under många år efter Andra världskriget bar spår av upprustning och mobilisering, har väckt hans intresse för nutidshistoria, speciellt den mörka tid då de krigförande stormakternas hot tvingade den svenska regeringen till åtskilliga eftergifter.
Denna roman utspelas under hösten 1984 – 40 år efter 1944, då ett tyskt tåg med tunga vapen och ammunition från Finland till det ockuperade Norge påstods ha gömts av okända. Den utgår till sitt huvudinnehåll från en av författarens tidigare romaner som gavs ut 1987 men är omskriven med stöd av senare års historieforskning.

Loket på omslaget är ett av de krigslok som under Andra världskriget togs till Norge och kallades Stortysker.
Fotokollage av Avril från vykortsfoto av Ståle Naess, Oslo.

Engelbrechtdivisionen, en roman om ett krig utan slut
Engelbrechtdivisionen är en "vad hade hänt om …"-roman, som bygger på de tyska tågtransporterna under Andra världskriget genom det långt ifrån neutrala Sverige.
Under en semesterresa till München hösten 1984 träffar en historieintresserad svensk en före detta tysk officer från Luftwaffe. Tysken lockar svensken att engagera sig i en tämligen otrolig händelse som inträffade i Sverige bakom ryggen på svenska regeringen under slutet av Andra världskriget.
Ett godståg lastat med tyska krigsflygplan påstås ha försvunnit i Sverige nästan på dagen fyrtio år tidigare, den 8 augusti 1944. Mannen börjar efterforskningar på plats, men det är inte förrän han står ensam på den svenska landsbygden i den mörka augustinatten som han inser att det han har dragits in i inte är historieforskning utan en högst aktuell affär med män, för vilka Andra världskriget långt ifrån är en avslutad historia. Han vill dra sig undan. Men det är för sent.
Han är ensam och obeväpnad och vet inte vem som är vän och vem som är fiende.

Mjukband med flikar, 288 sidor
Cirkapris i bokhandeln 186 kr
Pris från förlaget 108 kr, porto tillkommer
ISBN 91-974038-5-7