En kritisk massa
När min fru Elisabet, förlagsredaktör som älskar sitt yrke, och jag, ekonomichef som ville skriva något annat än anslagsäskanden och årsredovisningar, båda lämnade våra jobb några år i förtid uppstod en kritisk massa, och ett förlag bildades. Detta företagsfysikaliska fenomen inträffade 2000, då vi startade Fredriksons Förlag.
Sedan 2001 har vi givit ut fem kriminalromaner. Och september 2006 kom "Engelbrechtdivisionen" en roman om ett krig utan slut

Vid sidan om bokutgivningen redigerar förlaget fackböcker på uppdrag.

För att ge en fylligare bild vill vi både ställa och besvara frågan: Vad får ett par fysiskt och mentalt friska människor med hyfsad försörjning att frivilligt kasta sig in i småföretagande? Vi har aldrig formulerat den frågan förut, varken innan vi startade eller nu när vi har malträterats* av myndigheter några år. Svaret är att vi har så roligt i den nya värld vi rör oss i att det mer än väl kompenserar för vissa nackdelar.
Trots att besättningen bara utgörs av oss två, har vi en väl fungerande organisation med uppdelning av uppgifterna.

Lars Fredrikson
Medlem av Sveriges Författarförbund

*av franskans mal, illa och traiter, behandla; behandla illa, misshandla, förfördela, skymfa.

Fredriksons Förlag är sedan 2002 medlemmar i NOFF, Nordiska föreningen för mindre förlag, www.noff.se